Pszczółki
Krasnoludki
owl2
zając

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze

tel: 506 303 909, 502 649 966

6-latki

Kadra Pedagogiczna i Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu zapraszają wszystkie sześciolatki do wspólnej nauki i zabawy w oddziale sześciolatków w roku szkolnym 2021/2022.

Szanowni Państwo, przedszkole nasze gości w swych progach dzieci sześcioletnie    z małymi przerwami od kilkudziesięciu lat.

W obecnym roku szkolnym jest to oddział  mieszany tj.  sześciolatki i najstarsze pięciolatki.

W roku szkolnym 2021/2022 planowany jest oddział tylko sześciolatków .

W  oddziale  tym od września 2021 r.  planujemy rozpocząć  program  edukacyjny  pt. „Muzykalne sześciolatki”.

Celem programu będzie rozwijanie zainteresowań muzycznych  dzieci, dostarczenie im radości płynącej z kontaktu z żywą muzyką czyli  wykorzystaniem  na zajęciach pianina.

Zerówka w przedszkolu – co robimy.

Celem ukierunkowanej działalności wychowawczej przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej, określane jako dojrzałość szkolna. Działania edukacyjne w oddziale sześciolatków  obejmują różne obszary min.

 - uczenie panowania nad własnymi emocjami,

- nabywanie określonych umiejętności działania i współżycia w grupie,

- rozwijanie procesów poznawczych,

- rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej,

- poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków: w tym liter, cyfr, znaków matematycznych,

- kształcenie elementarnych umiejętności czytania i pisania.

 

Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, oraz inspirowane przez nauczycieli sytuacje edukacyjne owocują  konkretnymi efektami takimi jak:

- dzieci wykazują dobrą pamięć muzyczną, słowną i ruchową,

- szybko zapamiętują wiersze, piosenki i rymowanki,

- wypowiadają się płynne,

- znają wszystkie litery i cyfry,

- liczą poprawnie do 10 i powyżej,

- sprawnie  dodają i odejmują,

- potrafią policzyć sylaby w słowach oraz słowa w zdaniu,

- odróżniają lewą stronę od prawej,

- porównują poprawnie liczbę elementów w zbiorach,

- porządkują te same przedmioty w różne zbiory, uwzględniając różne cechy wspólne,

- prawidłowo wymieniają wszystkie dni tygodnia i nazwy miesięcy,

- sprawnie posługują się nazwami figur geometrycznych,

- posługują się określeniami przedmiotów, dotyczącymi długości, szerokości, wysokości,      grubości,

- odwzorowują kształty poznanych liter,

- klasyfikują poznane litery na: małą, wielką, drukowaną, pisaną,

- wykonują operacje matematyczne tj. dodawanie i porównywanie,

- rozwiązują proste zadania tekstowe.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagamy rozwój dzieci, doskonalimy ich umiejętności, wychowujemy i kształcimy we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzamy  przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. Prowadzimy wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, ucząc współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Dzieci uczą się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

W pracy z dziećmi tworzymy warunki do poznania otaczającego świata, oraz przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijamy zainteresowania pięknem przyrody. Przekazujemy wiedzę o zdrowym stylu życia. Kształtujemy nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

 

W obecnym roku szkolnym  sześciolatki biorą udział w:

- programach edukacyjnych: „Kubusiowi Przyjaciele natury”, „ Czytamy bajki swoim pociechom”,

- innowacjach pedagogicznych: „ Mali Kucharze” , „ Palcem po mapie czyli podróże z legendą”.

Swoje umiejętności prezentują w różnych konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych.

Uczestniczą w wydarzeniach i uroczystościach przedszkolnych takich jak:
- Dniu Misia,
- Zabawie andrzejkowej,
- Jasełkach
- Spotkaniu ze Świętym Mikołajem
- Dniu Babci i Dziadka.

 

 

Linki

 


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.