Pszczółki
Krasnoludki
owl2
zając

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze

tel: 506 303 909, 502 649 966

Innowacje

Innowacja pedagogiczna

„ Mali kucharze”

OPIS INNOWACJI

Program będzie realizowany od września 2019 roku do maja 2020 roku w grupach 4,5 i 6 latków. Zajęcia odbywać się będą w każdej grupie raz w miesiącu.

W zajęciach kulinarnych uczestniczyć będą dzieci chętne (na zasadzie dobrowolności) pod kierunkiem nauczyciela swojej grupy. Podczas spotkań przedszkolaki wykonywać będą różnorodne dania pod nadzorem i z pomocą nauczyciela.

Zajęcia składać się będą z trzech części:

1.Wstepna-przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

2.Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy.

3.Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

 

Udział w zajęciach  pozwoli dzieciom rozwinąć zainteresowania kulinarne, nauczy organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania oraz  zachowania higieny  podczas przyrządzania posiłków. Zdobyte umiejętności będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

 

CELE I ZADANIA PROGRAMU

 Cele ogólne:

 • rozwijanie samodzielności i aktywności własnej dzieci;
 • stymulacja wielozmysłowa;
 • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych;
 • rozwijanie funkcji poznawczych.
 • ukazanie dzieciom, że zdrowe nie znaczy nudne, że zdrowe znaczy smaczne,
 • pokazanie dzieciom, że odżywianie się ma wpływ na jakość funkcjonowania organizmu,
 • zaznajomienie dzieci z aktualną piramidą zdrowia,
 • wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowego sposobu zachowania się przy stole,
 • doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu, sprzątania ze stołu,

 

Cele szczegółowe:

•stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego;

•wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania;

•utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych;

•zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD oraz

zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi;

•usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia oraz zasad zachowania się przy

stole;

•nauka nakrywania do stołu;

•doskonalenie sprawności manualnej;

•czerpanie radości ze wspólnego przygotowania posiłku;

•rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;

•rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej;

•rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

•wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia

sprawstwa;

•rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa;

•rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku i zapachu;

•kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw, owoców i

innych artykułów spożywczych;

•wypracowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

 • Efektem działań podjętych w czasie realizacji projektu innowacji będzie wzrost zainteresowania dzieci i rodziców zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie czynności samoobsługowych, kulturalnych, nawyków higienicznych, savoir-vivre'u oraz bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków,
 • Pogłębienie wśród dzieci i rodziców wiedzy o owocach, warzywach, produktach bogatych w witaminy i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym,  Zwrócenie uwagi na produkty szkodliwe dla zdrowia,
 • Zachęcanie rodziców do wspólnego gotowania i robienia zakupów spożywczych, inspirowanie do własnych poszukiwań kulinarnych,
 • Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, 
 • Wspieranie dziecięcej ciekawości, samodzielności i aktywności , a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych, 
 • Dokonywanie przez dzieci i rodziców refleksji w sytuacjach praktycznych oraz świadomego planowania dalszej działalności o charakterze pro-zdrowotny,
 • Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego stylu życia,
 • Rozwój umiejętności społecznych dzieci w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi (nauka współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom), 
 • Korzystny wizerunek przedszkola w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się,
 • Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci,
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć –      Zajączkowska Katarzyna, Drzewiecka Joanna, Mięgoć Izabela
20191003_093244
20191003_093248
20191003_093253
20191003_093257
20191003_093300
20191003_093303
20191003_101207
20191003_101330
IMG_20191003_084408
IMG_20191003_084422
IMG_20191003_084506
IMG_20191003_084607
IMG_20191003_085250
IMG_20191003_092606
IMG_20191003_092620
IMG_20191003_092647
IMG_20191003_092654
IMG_20191003_092659
IMG_20191003_092709
IMG_20191003_092713
IMG_20191003_092720
IMG_20191003_092727
IMG_20191003_092738
IMG_20191003_092744
IMG_20191003_092755
IMG_20191003_101237
IMG_20191003_101258
IMG_20191003_101308
IMG_20191003_101318
IMG_20191003_101322
IMG_20191003_101341
IMG_20191003_101346
IMG_20191003_101419
IMG_20191003_101422
IMG_20191003_101427
IMG_20191122_131758
IMG_20191122_131805
IMG_20191122_131851
IMG_20191122_131854
IMG_20191122_131903
received_277037423212632
received_279518289609396
received_408405723436671
received_414680166085139
received_422227602050679
received_424317971520991
received_436218693939251
received_438101603767324
received_444495926251872
received_487359361871007
received_525907054678710
received_557609095040197
received_558226284943371
received_559730384802514
received_563513927759755
received_565309670902740
received_572600580236339
received_576661186496282
received_583914422363079
received_932656500450002
received_935186456881961
received_967557286945275
received_991429117863159
received_1383031025198427
received_2365999136982676
received_2430946257216678
received_2472208336196656
received_2473259196248436
received_2607701622648485
received_2608691889404222
received_2625079497552448
received_2639802496139520
received_2805576059466827
received_448442716035486
received_458066221768325
received_458662998161640
received_470713826951538
received_514579302516178
received_588983268621749
received_594996231060802
received_601901653944359
received_633429837403444
received_641625659944800
received_660839754455329
received_717189835472089
received_796884837390595
received_872512823203051
received_1024348447916989
received_2316085668688972
received_2401373686839412
received_2554618588106824

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.