Pszczółki
Krasnoludki
owl2
zając

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze

tel: 506 303 909, 502 649 966

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Oddział I

6:30 - 8.00: Schodzenie się dzieci w sali. Zabawy swobodne dzieci.Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Praca indywidualna i grupowa. Zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.     
8.10 - 8.30:Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
8.30 - 9.00: Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 - 9.10 Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.10 - 9.40: Realizacja zajęć dydaktycznych,  prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

9.40– 11.15 Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, Czynności samoobsługowe w szatni,  Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe  Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.  Rozmowy indywidualne.
11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
11.30 - 12.00: Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.00 - 12.10: Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
13.10 - 14.00: Odpoczynek na leżakach. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.

14.00 – 14.10 Czynności opiekuńcze i higieniczne– nabywanie umiejętności samoobsługowych  Przygotowanie do podwieczorku.
14.10 -14. 30 Podwieczorek przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.30 - 14.40 Czynności samoobsługowe i higieniczne.
14.40 – 17.00: Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne, edukacyjne przy stoliku z małym zespołem; zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, umuzykalniające; działalność plastyczna, czytanie bajek.  Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia

Oddziały: II,III,IV

6:30 - 8.00: Schodzenie się dzieci w sali. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, kontakty z rodzicami.
8.10 - 8.30:Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
8.30 - 9.00: Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 - 9.10 Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.10 - 9.45: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

9.45 – 11.45 Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Rozmowy indywidualne.
11.45- 12.00 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.00 - 12.30: Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.30 - 12.40: Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
12.40 – 13.00: Relaksacja, odpoczynek. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.

13.00 – 14.00  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00 -14.10 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku

14.10 -14. 30 Podwieczorek przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.30 - 14.40 Czynności samoobsługowe i higieniczne.
14.40 – 17.00: Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.